آخرین اخبار : 

B

بازی بکیارد هاکی 2005 ( Backyard Hockey 2005 )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی بکیارد هاکی 2005 یکی از کد های زیر را در صفحه تقلب وارد کنید ( cheat screen ) : CHEQUE ME – Tech State T-Squares BRING IT ON

بازی بکیارد هاکی ( Backyard Hockey )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی بکیارد هاکی یکی از نام های زیر را در صفحه ایجاد (ساخت) بازیکن وارد کنید تا بازیکنان مخفی برای شما باز شوند. Lemon Boy Beverly Backstop Buddy

بازی بکیارد فوتبال 2002 ( Backyard Football 2002 )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی بکیارد فوتبال 2002 در صفحه انتخاب بازیکنان “JOEY” را تایپ کنید و بچه Transperent در حال حاضر یک کلاه 49ers و لوازم جانبی خواهد داشت. نام  “Joe” رانام گزاری کنید

بازی بکیارد فوتبال 2004 ( Backyard Football 2004 )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. برای تقلب در بازی بکیارد فوتبال 2004 و بازکردن قفل بازیکنان نام ” REELSTARZ ” را به عنوان نام مربی وارد کنید تا قفل بازیکنان جدید باز شود مانند  Randy Moss و Terrel Owens. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بازیکنان عالی

بازی بکیارد فوتبال ( Backyard Football )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی بکیارد فوتبال ( Backyard Football ) یکی از کد های زیر را وارد کنید تا دستورالعمل متقابل اعمال شود.    ( در هنگام بازی وارد کنید )

بازی بکیارد بیسبال 2004 (Backyard Basketball 2004 )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در بازی بکیارد بیسبال 2004 به بازیکن سفارشی (انتخابی) بروید و هر کدام از اسم های زیر را وارد کنید تا شخصیت مورد نظر باز شود. DONE را دو بار بزنید

بازی بکیارد بسکتبال ( Backyard Basketball )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب در  بازی بکیارد بسکتبال ( Backyard Basketball ) زمانی که تیم را انخاب کردید , به بازیکن سفارشی (انتخابی) بروید , سپس یکی از کد های زیر را به

بازی بک یارد بیسبال 2005 (Backyard Baseball 2005 )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. برای استفاده از کد تقلب بازی بک یارد بیسبال 2005 و بازکردن Barry Dejay کافی است “HOOPS” را به عنوان نام مربی جدید وارد کنید. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ویدیو بازی Backyard Baseball 2005 کد دی ال …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بازی بک یارد بیسبال 2003 ( Backyard Baseball 2003 )

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… برای استفاده از کد تقلب بازی بک یارد بیسبال 2003 و بازکردن Babe Ruth ,  Mickey Mantle , Roberto Clemente و Mark McGwire کافی است “LEGENDS” را به عنوان نام مربی وارد کنید. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ویدیو بازی Backyard Baseball 2003

بازی بک یارد بیسبال 2001 (Backyard Baseball 2001 )

برای استفاده از کد های تقلب بازی بک یارد بیسبال 2001 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بازی به عنوان Mr. Clanky : وارد باشگاه شوید. را نگه دارید و بر روی Mr. Clanky کلیک کنید (رباط کوچک روی قفسه) . صدایی