بازی قیام آکامار (Acamar Rising )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… برای استفاده از کد تقلب بازی Acamar Rising کلید های مئبوطه را همزمان فشار دهید تا رمز مورد نظر فعال شود .    تمام اسلحه ها- [N]+[T]+[A]+[C] سرعت زیاد -[B]+[L]+[U] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… کد دی ال

بیشتر بخوانید

بازی ابیوس(Abuse)

نحوه تقلب در بازی ابیوس(Abuse):   حالت خدا : بازی را با پارامتر خط فرمانه  “edit-“  آغاز کنید. اشاره گر را در پنجره بازی قرار دهید و Shift] + Z] را فشار دهید. سپس [Tab] را بزنید تا بازی آغاز شود. مهمات نامحدود :  نکته این روش شامل ویرایش پوشه بازی است! فایل پشتیبان (backup) از فایل […]

بیشتر بخوانید

بازی آبومینیشن : پروژه نمسیس(Abomination : The Nemesis Project)

بازی آبومینیشن : پروژه نمسیس(Abomination : The Nemesis Project)
0

نحوه تقلب بازی آبومینیشن : پروژه نمسیس(Abomination : The Nemesis Project) : ENTER را فشار دهید سپس یکی از کدهای زیر را وارد کنید : autowin –   فورا پیروز شوید dolemite –   سربازان شکست ناپذیر می شوند paul haney sees all –   نمایش وضغیت سربازان دشمن bottombar –   تغییر نمایش پایین صفحه [set_campaign [campaign –   انتخاب […]

بیشتر بخوانید

بازی آبلیز بال(AblazeBall)

بازی آبلیز بال(AblazeBall)
0

نحوه تقلب در بازی آبلیز بال(AblazeBall): از کد های زیر در هنگام بازی استفاده کنید : [F2] – آسیب ناپذیری [F3] – نیروی نامحدود F4] – Unlimited terraforming] (در ترجمه این متن ما را یاری کنید) [F5] -جرقه نامحدود [F6] – جاذبه کم [F7] -بدون آب [F8] – بدون مه [F9] – تغییر سرعت با +/- […]

بیشتر بخوانید