آخرین اخبار : 

A

بازی قیام آکامار (Acamar Rising )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… برای استفاده از کد تقلب بازی Acamar Rising کلید های مئبوطه را همزمان فشار دهید تا رمز مورد نظر فعال شود .    تمام اسلحه ها- [N]+[T]+[A]+[C] سرعت زیاد -[B]+[L]+[U] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… کد دی ال

بازی ابیوس(Abuse)

نحوه تقلب در بازی ابیوس(Abuse):   حالت خدا : بازی را با پارامتر خط فرمانه  “edit-“  آغاز کنید. اشاره گر را در پنجره بازی قرار دهید و Shift] + Z] را فشار دهید. سپس [Tab] را بزنید

بازی صفر مطلق(Absolute Zero)

نحوه تقلب در بازی صفر مطلق(Absolute Zero) : تاریخ سیستم را بر روی November 1995 تنظیم کنید. بازی جدید را آغاز کنید و سپس تایپ کنید  “magazine review” (حساس به حروف) , تا حالت تقلب برای شما فعال

بازی آبومینیشن : پروژه نمسیس(Abomination : The Nemesis Project)

نحوه تقلب بازی آبومینیشن : پروژه نمسیس(Abomination : The Nemesis Project) : ENTER را فشار دهید سپس یکی از کدهای زیر را وارد کنید : autowin –   فورا پیروز شوید dolemite –   سربازان شکست ناپذیر می

بازی آبلیز بال(AblazeBall)

نحوه تقلب در بازی آبلیز بال(AblazeBall): از کد های زیر در هنگام بازی استفاده کنید : [F2] – آسیب ناپذیری [F3] – نیروی نامحدود F4] – Unlimited terraforming] (در ترجمه این متن ما را یاری کنید)

بازی ای بی سی فلوچارتر(ABC Flowcharter)

نحوه تقلب بازی ای بی سی فلوچارتر(ABC Flowcharter): پنجره کمک(help window) را باز کنید. [Ctrl] + [Shift] را نگه دارید و بر روی آیکونی که در پوشه سمت چپ بالا قرار دارد کلیک کنید.

بازی آبارون(Abaron)

نحوه تقلب بازی آبارون(Abaron) : در هنگام بازی  “outlaw” را تایپ کنید تا حالت تقلب برای شما فعال شود.

بازی مکان های رها شده(Abandoned Places)

نحوه تقلب در بازی مکان های رها شده(Abandoned Places) : از [Alt][F1] تا [Alt][F4] بزنید تا به هر چهار عضو 999 طلا داده شود. شما همچنین قادر خواهید بود تا در بالای نقشه پرواز کنید.

بازی ارگ(Aargh)

نجوه تقلب بازی ارگ(Aargh) : محل مجسمه خاکستری رنگ را در مرحله اول پیدا کنید , پشت مجسمه بایستید و به زمین مشت بزنید

بازی ای2 مسابقه دهنده 3(A2 Racer 3)

نحوه تقلب بازی ای2 مسابقه دهنده 3(A2 Racer 3) : هنگام بازی Ctrl] + [Space] + I] را نگه دارید.   ویدیو بازی A2 Racer 3