تاریخچه کنسول ها

به ابزار‌های اختصاصی که جهت انجام بازی‌های رایانه‌ای گفته می‌شود. که نمایش تصاویر آن‌ها بر روی نمایشگر یا تلویزیون انتقال می‌یابد، یعنی کنسول‌های بازی خانگی برای نمایش تصاویر نیازمند یک نمایشگر هستند.
از زمانی که اولین کنسول بازی به صورت تجاری در بازار عرضه شد شاهد تغییرات به شدت زیادی در این صنعت بوده ایم. با اینکه اولین بازی رایانه‌ای در سال ۱۹۵۰ تولید شده است، اما از زمانی که اولین کنسول بازی پا به عرصه گذاشت حدودا ۱۷ سال (۱۹۶۷) سپری شد تا اولین کنسول بازی به صورت تجاری پا به عرصه بازار بگذارد.