بازی کابلا : روز شکار بزرگ فصل 2006 (Cabela’s : Big Game Hunter 2006 Season )

برای استفاده از کد تقلب بازی کابلا : روز شکار بزرگ فصل2006  (Cabela’s : Big Game Hunter 2006 Season ) یکی از کدهای زیر را در پنجره کنسول وارد کنید تا تابع تقلب مربوطه را فعال کنید:

 

<تعداد نقطه شناور> Mod_ctbmul  – تنظیم جزئیات جهان؛ 0 حداکثر جزئیات است

<Mod_giemission <number – باز کردن ماموریت های حرفه ای

Mod_autoequip – آیتم های رایگان در کوله پشتی

<Mod_fogcolor <0-255 0-255 0255 – رنگ مه را در فرمت RGB تنظیم کنید

<Mod_spawnanimal <name – تولید مثل حیوانات

Mod_playvoice – بازی در سطح فعلی

Mod_endmission – پرش به ماموریت بعدی

Mod_gotoanimal – انتقال به حیوان تصادفی

<Mod_needmoney <number – مقدار مشخص شده پول را دریافت کنید

<Mod_animalcam <0or1  – دوربین به صورت تصادفی حیوانی را دنبال میکند

<عدد شناور> Mod_settiredness – مقدار خستگی 100 – 0 ٪ است

<عدد شناور> Mod_sethunger – تنظیم میزان گرسنگی 100 – 0 ٪ است

<عدد شناور> Mod_setthirst – میزان تشنگی 100 – 0 ٪ است

<Mod_settime <0-23> <00-59 – زمان طبق ساعت و دقیقه تنظیم کنید

<Mod_movetoent <name  – جا به جایی به نقطه مشخص شده

<Mod_movetopos <x y z – جابه جایی به مختصات مشخص شده

Mod_movetocar – انتقال به وسیله نقلیه

Mod_teleporthere – اسلحه را به سمت مقصد بگیرید، سپس کد را فعال کنید.

<Mod_bspandpos <0or1 – تغییر صفحه نمایش نقشه و مختصات فعلی

<Mod_damagepart <0 to 5 – خسارت (5 – بدون آسیب؛ 0 – سر؛ 1 – دست راست؛ 2 – دست چپ؛ 3 – پای راست؛ 4 – پای چپ)

<Mod_showatrval <0or1 – وضعیت کنونی و اعتبار بازیکن را نمایش می دهد

<Mod_endtournament <0or1  – مسابقات کنونی برنده شوید

<Mod_bulletguide <0or1  – تغییر کنترل حرکت گلوله

<Mod_fogstart <number – مقدار مقدار مه؛ عدد منفی مه را افزایش می دهد

<Mod_animalfreeze <0or1 – تغییر دادن حرکت حیوانات

<Mod_force3rd <0or1 – تغییر نمای سوم شخص

Cheat_availableitems – تمام موارد را در فروشگاه باز کنید

Cheat_finishcareerflag – باز کردن تمام حالت شکار سریع در مناطق زمانی . کد در حالت حرفه ای استفاده می شود

<Mod_buyitem <name – آیتم مورد نظر را به صورت رایگان دریافت کنید

<Spmap <name – نشان دادن نقشه تک بازیکن

<Aidisableact <0or1 – حیوانات نمی توانند حرکت و یا حمله کنند

<Aidisablethink <0or1 – حیوانات نمی توانند حمله کند

Appversion – نسخه بازی

Exit – خروج از بازی

Help  – نمایش اکثر فرمان های کنسول

<Mod_botcam <number – نامشخص

<عدد شناور> Mod_setsoundstealth – نامشخص  

<عدد شناور> Mod_setsmellstelalth – نامشخص

<عدد شناور> Mod_setvisualstealth – نامشخص

<عدد شماره عدد شماره> Cheat_trophyhorns – نامشخص

…………………………………………………………………………………………………………………………………

ویدیو بازی Cabela’s : Big Game Hunter 2006 Season

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *