بازی دیکاتانا ( Daikatana )

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

برای استفاده از کدتقلب در بازی دیکاتانا ( Daikatana ) بازی را با پارامتر خط فرمان + کنسول 1 شروع کنید. سپس در طول بازی  [~]  را فشار دهید و ” cheats on ”  را تایپ کنید تا حالت تقلب برای شما فعال شود. حال یکی از کد های زیر را وارد کنید :

 

حالت خدا – god

 (+100) # فزایش سلامتی تا – # health

(1-10) # دادن اسلحه  – #_weapon_give

کشتن تمام دشمنان در مرحله – massacre

نامرئی – notarget

بدون اخطار – noclip

On/Off تقلب – cheats 1/0

چرخه سه نمایی دوربین – cam_toggle

تمرکز دوربین بر دشمن بعدی – cam_nextmon

چرخه ها از طریق شخص وابسته – cam_nextsidekick

گرفتن  screenshot – Screenshot

 (x = 1.0 standard) انتخاب سرعت بازی – #timescale

 # برو به مرحله – # map

 اسرکردن – # bind

انتخاب یک سرور فعال – <connect <server

 # تقویت X , جایی که X ممکن است قدرت , حمله , سرعت , آرکو , شادابی , یا همه اینها – [boost [X

خودکشی – kill

کشتن همه دشمنان با یک ضربه – rampage

تغییر سطح و نگه داشتن قدرت و سلاح – changelevel xxx

تغییر سطح و نگه داشتن قدرت و سلاح به غیر از map xxx – Daikatana

اسلحه جدید در اپیزود 1 – weapon_give_gashands

 مهمات نامحدود ( برای غیر فعال کردن – g_unlimited_ammo 1 –  (0

همه پیام ها را از موتور نشان می دهد – developer 1

بارگذاری کامل نقشه پاک شده; بدون ذخیره سازی – flushmap 1

r_speeds 1 – show rendering speeds

r_drawflat 1 – draw flat-shaded polys only

 هیچ رنگی در سطوح وجود ندارد – r_fullbright 1

 (not on Voodoo) تنها نمایش تنها خط کشیده شده – gl_polylines 1

 (0.5 یعنی نصف زمان و …) زمان های عادی – timescale 1

تمام دستورات در کنسول را لیست می کند – cmdlist

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

چند کدتقلب پر استفاده :

شماره اسلحه ها :

یکی از شماره های زیر را برای استفاده از کد تقلب به صورت “weapon_give_ “code استفاده کنید.

Weapon Number

:Episode 1

Hands / Gashands 1

Ion Blaster 2

C4 Vitzatergo 3

Shotcycler 4

Sidewinder 5

Shockwave 6

Daikatana 7

 

#########

 

:Episode 2

Discus of Deadalus 1

Venomous 2

Sun Flares 3

Hades Hammer 4

Poseidon’s Trident 5

Eye of Zeus 6

Daikatana 7

 

#########

 

:Episode 3

Silverclaw 1

Bolter 2

Stavros’ Stave 3

Ballista 4

Wyndax’s Wisp 5

Nharre’s Nightmare 6

Daikatana 7

 

#########

 

Episode 4

Glock 2020 1

Slugger 2

Kineticore 3

Ripgun 4

Novabeam 5

Metamaser 6

Daikatana 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

شماره مراحل :

یکی از کدهای زیر را  با changelevel یا کد نقشه وارد کنید.

 

:Location Level name

Marsch 1 E1M1A

Marsch 2 E1M1B

Marsch 3 E1M1C

Sewer System 1 E1M2A

Sewer System 2 E1M2B

Solitary 1 E1M3A

Solitary 2 E1M3B

Crematorium 1 E1M4A

Crematorium 2 E1M4B

Crematorium 3 E1M4C

Processing 1 E1M5A

Processing 2 E1M5B

Icelab 1 E1M6A

Icelab 2 E1M6B

Icelab 3 E1M6C

Vault 1 E1M7A

Vault 2 E1M7B

Lemnos Isle 1 E2M1A

Lemnos Isle 2 E2M1B

Lemnos Isle 3 E2M1C

Catacomb 1 E2M2A

Catacomb 2 E2M2B

Catacomb 3 E2M2C

Athens 1 E2M3A

Athens 2 E2M3B

Athens 3 E2M3C

Acropolis 1 E2M4A

Acropolis 2 E2M4B

Acropolis 3 E2M4C

Acropolis 4 E2M4D

Acropolis 5 E2M4E

Lair of Medusa 1 E2M5A

Lair of Medusa 2 E2M5B

Lair of Medusa 3 E2M5C

Lair of Medusa 4 E2M5D

Lair of Medusa 5 E2M5E

Plague Village 1 E3M1A

Plague Village 2 E3M1B

Plague Village 3 E3M1C

Passage 1 E3M2A

Dungeon 1 E3M3A

Dungeon 2 E3M3B

Dungeon 3 E3M3C

Wyndrax Tower 1 E3M4A

Wyndrax Tower 2 E3M4B

Crypt of Nharre 1 E3M5A

Gharroth’s Throne 1 E3M6A

Alcatraz 1 E4M1A

Alcatraz 2 E4M1B

Alcatraz 3 E4M1C

Beneath the Rock 1 E4M2A

Beneath the Rock 2 E4M2B

Tower of Crime 1 E4M3A

Tower of Crime 2 E4M3B

Tower of Crime 3 E4M3C

Mishima Labs 1 E4M4A

Mishima Labs 2 E4M4B

Mishima Labs 3 E4M4C

Mishima’s Hideout 1 E4M5A

S.E.A.L. Training Center 1 E4M6A

S.E.A.L. Training Center 2 E4M6B

S.E.A.L. Training Center 3 E4M6C

مرحله پیشرفته :

در مراحل پیشرفته برای استفاده از کد تقلب کنسول را پایین اورده و تایپ کنید :

[boost [attribute
مثال : boost speed

برای اعمال یکباره تمام ویژگی ها , ” boost all ” را تایپ کنید.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ویدیو بازی Daikatana

کد دی ال

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *